Blogposts

Blog

Geplaatst op donderdag 25 april 2019 @ 19:01 door Travelboy , 1096 keer bekeken

Joost Meijs, algemeen directeur van Eindhoven Airport, spreekt over een goede denklijn, maar te strenge normstelling voor 2030, wat betreft het advies van Pieter van Geel. Naar zijn mening is er nu te weinig ruimte om het vliegveld te ontwikkelen.
 
In het advies van Pieter van Geel, dat vandaag uitkwam, is de normstelling 30 procent minder geluidhinder in 2030 dan in 2019. Volgens het advies is er in 2030 bij 60 procent vlootvernieuwing nog geen ontwikkelruimte voor de luchthaven. “Luchtvaartmaatschappijen hebben ontwikkelperspectief nodig om als eerste hun nieuwe vliegtuigen op Eindhoven Airport in te zetten", licht Meijs toe.
 
“Met de voorgestelde strenge normstelling lopen we het risico achter in de rij te staan in plaats van vooraan. Hierdoor zal de door ons allen gewenste vlootvernieuwing moeilijker op gang komen." Die vernieuwing van vliegtuigen is nodig om ook de CO2-uitstoot terug te dringen. "Daarmee is er te weinig ruimte om in de praktijk mee te bewegen met de ontwikkeling en de behoeftes van de Brainportregio.”
 
'Opnieuw in gesprek'
Een ander punt van aandacht is volgens Joost Meijs het ontbreken van handvatten in het advies voor de periode vanaf 2022 tot 2030. “Dit betekent dat partijen opnieuw met elkaar in gesprek moeten gaan. Er moeten snel meer concrete kaders komen waarop daadwerkelijk besluitvorming door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan plaatsvinden zodat omgeving en luchthaven snel de verlangde helderheid krijgen.”
 
De komende periode zal gebruikt worden om het advies integraal te bestuderen. Eindhoven Airport is positief over de gekozen centrale gedachtegang om te gaan sturen op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. "In de context van een lange termijn perspectief zullen wij de aanbevelingen van Pieter van Geel gaan bekijken en verder in gesprek gaan met alle stakeholders”, sluit Joost Meijs af.
 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.