Blogposts

Blog

Geplaatst op zaterdag 02 maart 2019 @ 22:13 door Travelboy , 1143 keer bekeken

De basishouding ten opzichte van Eindhoven Airport in de regio is overwegend positief tot op zijn minst neutraal, blijkt uit een nieuw onderzoek. Vooral expats in de hightechindustrie zijn de luchthaven goedgezind.

Over Eindhoven Airport is een grote meerderheid van de regio positief. Bovendien merkt het merendeel van de inwoners geen afnemende luchtkwaliteit. Dat komt naar voren uit het  donderdagavond gepresenteerde rapport van de Amsterdamse marktonderzoeker Motivaction, dat tegelijkertijd met de eerste bevindingen van het GGD-rapport over de luchthaven werd gepresenteerd.
 
Het doel van het onderzoek is om te laten zien welke ideeën, gevoelens en verwachtingen er leven rond Eindhoven Airport bij omwonenden, inwoners van Zuidoost-Brabant, expats en mkb’ers. Het is een onderdeel van de zogenoemde proefcasus waarbij er onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel (CDA) door alle betrokkenen in de regio volop gediscussieerd wordt over de toekomst van de luchthaven. Die discussies moeten zorgen voor een pak rapporten die naar Den Haag gaan om een compleet beeld te geven als er wordt besloten over de toekomst. De in Valkenswaard geboren Van Geel brengt in de loop van dit jaar verslag uit bij luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van de conclusies van dat debat.

Hoewel het bij de discussie van mogelijke verdere groei van de luchthaven vaak gaat over hinder en gevolgen voor het milieu, zijn de ondervraagde deelnemers aan het Motivaction-onderzoek Eindhoven Airport in veel gevallen redelijk goedgezind. Uit het rapport van de marktonderzoekers blijkt dat ruim zeventig procent van de Brainport-regio positief is over Eindhoven Airport. En bijna 60 procent zegt er niets van te merken dat vliegverkeer invloed heeft op de luchtkwaliteit.

De onderzoekers hebben onder meer interviews afgenomen op de markt in Son, de markt in Sint-Oedenrode en op de High Tech Campus waar veel kenniswerkers actief zijn. Ook opvallend: er zijn meer positieve associaties met de luchthaven in Eindhoven dan negatieve. Vier à vijf op de tien ondervraagden komt zelf helemaal niet tot het opnoemen van een negatief aspect over de luchthaven.

De negatieve gedachten over Eindhoven Airport van de andere geënquêteerden komen vooral door geluidsoverlast. Vooral inwoners die onder de aanvliegroutes wonen, noemen dat het vaakst. Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld in Son, Knegsel, Wintelre, Best, Acht en Meerhoven wonen. Ruim een vijfde van de ondervraagden die in dat gebied wonen, reppen over geluidshinder. Omwonenden zijn overigens lang niet altijd negatief over Eindhoven Airport. Een meerderheid van 55 procent heeft een (zeer) positieve basishouding ten opzichte van de luchthaven. Slechts zestien procent oordeelt negatief.

Met name kenniswerkers noemen het vaakst dat er te weinig verre bestemmingen te bereiken zijn vanuit Eindhoven. Zij geven aan voornamelijk intercontinentale vluchten te missen.Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.